Nadační fond ADIUVARE

Wurmova 562/9
771 01 Olomouc

web:www.adiuvare.cz

Poděkování

Za finanční příspěvek na podporu studentů ze sociálně znevýhodněných rodin děkujeme: